Ny bok!

I januari i år trycktes min nya bok “Med ekokommunerna i en föränderlig värld”, utgiven av CAmpus ReDesign (Card.Coop). Boken är en revidering av den tidigare boken “Hur man förändrar världar” som gavs ut som e-bok 2012. I samband med att boken översatts till engelska med titeln “My journey with the Ecomunicipalties – How to Change the World through Local Actions”, bestämde vi oss för att trycka även den svenska versionen. Tack vare ett lån från Ekobanken blev detta möjligt! Såväl den svenska som den engelska tryckta boken går att beställa via mig eller via förlaget. Priset är 250 SEK, inklusive moms, tillkommer frakt. Den kommer också att gå att beställa via vårt webbrum Ecomuna. E-boken beställs via Card.Coop och Ecomuna.

Boken är en resa i tid och rum och in i ett nytt hållbart paradigm. Med mig som guide ger vi oss iväg, med början i min egen hembygd Tornedalen där den första ekokommunen Övertorneå uppstod under 1980-talet. Jag beskriver hur konceptet spreds i Sverige under 1990-talet. En förening bildades, Sekom – Sveriges Ekokommunförening, som idag samlar 92 medlemskommuner. Jag beskriver flera generationer av ekommuner där varje generation föder nya frågeställningar. Därefter ger vi oss ut i stora vida världen. Jag beskriver land efter land som jag jobbat med under årens lopp och några av de kommuner som jag har haft förmånen att besöka. Ibland har arbetet varit framgångsrikt. Ibland mindre framgångsrikt. Vad är det som gör skillnaden? Diskussionerna leder fram till det koncept som jag jobbar med idag: Ekokommun 5.0. Med utgångspunkt från mina trettio års erfarenhet från förändringsprocesser identifierar jag de kriterier som jag tror att en framgångsrik ekokommun behöver anamma. Självfallet är varje process unik, men det finns generella frågeställningar som är gemensamma och som måste hanteras om man vill säkerställa framgång. Enligt min mening är Ekokommun 5.0 möjligt att implementera oavsett kutur, välfärdsnivå eller samhällsstruktur! Samtidigt som jag antyder att nya generationer av ekokommuner sannolikt kommer att lyfta ytterligare frågeställningar som kan utveckla konceptet ytterligare. Vad blir Ekokommun 6.0?

I samband med att den engelska versionen kommer ut kommer jag att ge mig iväg på en nordamerika turné. Jag kommer att besöka såväl nya som gamla platser. Tanken är att resan ska ge inspiration till pågående lokala ekokommunprocesser. För mig personligen blir det ett kärt återseende med många gamla vänner, men också möjligheten till nya bekantskaper.

Leave a Reply