Utbildningar

Planeco Nord erbjuder föreläsningar och seminarier med användande av engagemangsskapande pedagogik som passar breda demokratiska förändringsprocesser. De kan även kombineras med web-baserade utbildningar och spelas in för senare användning. Utbildningarna baserar sig i huvudsak på min senaste bok “Hur man förändrar världar”, även om jag även hänvisar till mina tidigare böcker “The Natural Step for communities” och “Agenda 21 – Guiden”. Vi erbjuder bland annat följande:

Föreläsningar, seminarier och web-baserade kurser kring ekokommuner, ekokommun 5.0, systemsyn, grundläggande mänskliga behov, back-casting från hållbara principer, demokratiska förändringsprocesser

Design-verkstäder i syfte att få igång breda lokala förändringsprocesser. Verkstäderna resulterar bland annat i att ett program för de närmaste åren designas, inklusive kompetensutveckling, utveckling av “goda exempel” samt utveckling och/eller revidering av planeringsverktyg.

Verkstäder och studiecirklar kring grundläggande mänskliga behov. Aktiviteterna syftar till att ta fram utvecklingsprogram som har fokus på hur man kan möta de grundläggande behov i det egna området. Metodiken bygger på den chilenske ekonomen och Right Livelihood vinnaren Manfred Max-Neefs teorier. Kan med fördel kombineras med design-verkstäderna.

Processledarutbildningar i syfte att stärka kompetensen av  personer i processledarroller i den lokala processen. Utbildningen görs parallellt med processledarna bedriver sina egna förändringsprocesser, gärna som en del i att ta fram en ny hållbar utvecklingsplan. Kan med fördel kombineras med designverkstäderna.

Early Adopter Program vänder sig i första hand till företag och organisationer som strävar efter att vara i frontlinjen vad gäller hållbar utveckling. Programmet resulterar i att varje deltagande företag/organisation utformar/reviderar sina egna hållbar utvecklingsplaner. Kan med fördel kombineras med Design-verkstäderna.