Tjänster

Planeco Nord erbjuder utbildnings och konsulttjänster inom hållbar utveckling med särskild tonvikt på förändringsprocesser på olika samhällsnivåer, från byar och bostadsområden till kommuner, regioner och nationer. De enskilda tjänsterna kan beställas oberoende av varandra, Men kan också kopplas ihop inom ramen för en längre process på flera år.

Utbildningar

Konsulttjänster