Om företaget

Planeco Nord erbjuder tjänster bestående av koncept och metoder som gör det möjligt att få fart på förändringsprocessen, oavsett var man befinner sig idag.

Planeco Nord ägs och drivs av mig – Torbjörn Lahti, även om företaget också engagerar hela min familj. Jag är utbildad samhällsplanerare även om förändringsagent är ett mer passande ord för det jag arbetar med. Jag har arbetat med hållbar utveckling alltsedan jag 1983 blev projektledare i det som blev Sveriges första ekokommun Övertorneå.

Ekokommun 5.0

Via Planeco Nord erbjuder jag tjänster bestående av koncept och metoder som gör det möjligt att få fart på förändringsprocessen, oavsett var man befinner sig idag. Konceptet Ekokommun 5.0 som jag utvecklat antyder en lång bakgrundshistoria och en utvecklingspotential där vi genom ett ständigt lärande kan utveckla oss ytterligare.

Den omställning vi måste göra måste inte nödvändigtvis ske till priset av en sämre välfärd, även om vi inte konsumerar på det sätt som vi gör idag. Tvärtom så ökar våra möjligheter att skapa ett samhälle som möjliggör en högre livskvalitet och välbefinnande trots att vi reducerar vår användning av energi och materia.

Demokratiska och lärande förändringsprocesser är två av nyckelorden i konceptet Ekokommun 5.0. Jag är övertygad om att det är möjligt att bygga upp en global gräsrotsrörelse som får mänskligheten att byta tänkande innan det är för sent. Vi har den kunskap som behövs för att agera omedelbart men det blir effektivare ju mer vi kan samarbeta.

Vi lever i en tid när framtiden känns mer oviss och hotande än kanske någonsin tidigare. Lösningarna går inte heller att hitta i det tankesystem som skapat problemen. Som förändringsagent verkar jag i zonen mellan den verklighet vi lever i och den hållbara framtid vi önskar leva i. Men den framtiden ligger i ett annat paradigm – i ett annat sätt att tänka. När vi förstår det nya paradigmet så förstår vi också att den omställning vi måste göra inte nödvändigtvis måste ske till priset av att vi får en sämre välfärd, även om vi inte konsumerar på det sätt som vi gör idag. Tvärtom så ökar våra möjligheter att skapa ett samhälle som möjliggör en högre livskvalitet och välbefinnande trots att vi reducerar vår användning av energi och materia.

Samarbetspartners

Mina samarbetspartners framgår av hemsidan. Det är också via dem som jag hittills verkat och hoppas kunna fortsätta verka. Med denna hemsida, som i första hand är till för en svensk publik, hoppas jag kunna lyfta fram min egen individuella profil.

Torbjörn Lahti

 

View Torbjörn Lahti's profile on LinkedIn

 

tobbe_hemsida